မာတိကာ

ပစၥဳပၸႏၷကမၼဒႆန အရိယသစၥဓမၼ
ဗုဒၶ
ဗုဒၶ၀ါဒကို ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒ
အျမင္နဲ႕ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း
ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ
အရိယေ၀ါဟာရ
ေဉယ်ဓမၼတၳကထာ မိတ္ဆက္နိဒါန္းစကား
အျမင္မွားႏွင့္ အျမင္မွန္
ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ
ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ ဓမၼေစတီေက်ာက္စာေတာ္
ပရမတၱသစၥာႏွင့္ အရိယသစၥာ
အေရွ႕႐ိုးမ ဓမၼ၀ိဟာရီ၏ ၾသ၀ါဒလကၤာရွင္းတမ္း

ေလ့လာစရာ Post မ်ား
01_ ဗုဒၶ၏ အရိယသစၥာလမ္းညႊန္
02_အရိယသစၥာ ဗုဒၶဘာသာ အညႊန္း
03_ ဘုရား မေဟာ၊ မေျပာတာကို မယူေစလို
04_ပစၥဳပၸန္ ကမၼ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ
05_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၁)
06_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၂)
07_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၃)
08_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၄)
09_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၅)
10_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၆)
11_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၇)
12_ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္/မျဖစ္
13_မိုးျပာဆိုသည္မွာ ဒီလိုပါ။
14_ဗုဒၶဘုရားကို ငိုေစျခင္း (သို႔)
ကၽြန္ေတာ္ တမိတဲ့ ဗုဒၶ
15_မစိုးရိမ္စာသင္သားသို႔ ေက်းဇူးတင္ျခင္း
16_ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္
17_လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
18_ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အစစ္ျဖစ္ခ်င္လွ်င္
19_သာသနာဆိုတာ လူသားအတြက္လား၊ လူသားသည္ သာသနာ အတြက္လား
20_သရဏဂုံအား ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း
21_၀ါရိတၱသီလ ႏွင့္ စာရိတၱသီလ
22_စဥ္းစားစရာေလးမ်ား (၁)…
23_စဥ္းစားစရာေလးမ်ား (၂ )…
24_စဥ္းစားစရာေလးမ်ား (၃)…
25_ငါလည္းမရိွေတာ့ဘူး….
26_ေၾကာင္းကိ်ဳးဆိုတာ ဒီလိုလား?..
27_Religious elder sentenced to 20 years in jail for peaceful practice of faith
28_ မိုး​ျပာ​ေရာင္ဘုန္း​ႀကီး​ မတရား​သျဖင့္​ ​ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံ​ေနရ
29_စဥ္းစား စာရာေလးမ်ား (၄)…
30_စဥ္းစား စာရာေလးမ်ား (၅)…
31_စဥ္းစားစရာေလးမ်ား (၆)…
32_အပိုနဲ႔ အလိုေတြဟာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးေတြပါ..
33_လြတ္သင့္တာက . . ဘယ္ကလဲ
34_“ေသၿပီးေနာက္ အေၾကာင္း ဗုဒၶဘုရား မေဟာၾကားခဲ့ပံု” သုတၱံတရားမ်ား
35_သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႔က မိုးျပာဆရာေတာ္ကို အႏိုင္က်င္႔ ေထာင္ခ်သလား
36_အခ်ဳိမႈန္႔ပမာ ယေန႔ေခတ္၀ိပႆနာ
37_ယေန႔ေခတ္ ဘာသာေရးမွ ဗိုင္းရပ္ (virus) အယူမ်ား (ပထမပိုင္း)
38_ယေန႔ေခတ္ ဘာသာေရးမွ ဗိုင္းရပ္ (virus) အယူမ်ား (ဒုတိယပိုင္း)ယခု စာဖတ္ေနၾကသူမ်ားလာေရာက္စာဖတ္ၾကေသာ
ႏုိင္ငံမ်ား

free counters

              ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္သည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္၌ ဘုရားရွင္၏ အဆံုးအမ မဟုတ္ေသာ ပရမတၱသစၥာတရားမ်ားက ေနရာယူေနၿပီး ဘုရားရွင္၏ “ အရိယ သစၥာ အဆံုးအမ ” မ်ား ကြယ္ေပ်ာက္ေနသည္ကို သိရိွရ၍ အရိယသစၥာ တရားကို ႀကိဳးစား႐ွာေဖြေဖာ္ ထုတ္ခဲ့ပါသည္။

              ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ၀ါဒသည္ “ကမၼ၀ါဒ” သာ ျဖစ္၍ ကံသံသရာလည္ပံုကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ျမင္ေစကာ အရိယသစၥာတရားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေရာဟိ တႆသုတ္အရ ေလာကသံုးပါး၊ ၀ဋ္ဒုကၡတရားႏွင့္ အရိယသစၥာတရားတို႔သည္ လူ၏ ဤသက္ရိွ အမွတ္သညာရိွေသာ တစ္လံမွ် ကိုယ္ကာယ(ေပၚ)၌သာ ရိွေၾကာင္း၊ ေရွ႕ဘ၀ပုဗၺႏၲာႏုဒိ႒ိ၊ ေနာင္ဘ၀ အပရႏၲာႏုဒိ႒ိ၊ သႆတႏွင့္ ဥေစၧဒ အစြန္း၊ အႏၲဂၢါဟိကဒိ႒ိစြန္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ကာ ဘုရားရွင္ သိရိွဘုရားရွင္သိရိွ ခဲ့ရသည့္ အရိယသစၥာတရားကို ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ရိွသိျမင္ခဲ့ ပါသည္။

               ဗုဒၶဘုရားရွင္ သိရိွခဲ့သည့္ အရိယသစၥာကို ဘုရားသာ၀ကပီပီ ေတြ႔ျမင္ရသည့္အခါ အဘိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ေပ်ာက္ဆံုးေန သည့္ ရတနာပစၥည္းကို ျပန္လည္ရရိွသည့္အလာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

               ထို႔ေၾကာင့္ဆရာေတာ္သည္ မိမိအမွန္တကယ္သိျမင္ေသာ အရိယသစၥာ အသိအျမင္ျဖင့္ ၁၉၈၁ - ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔သစ္ဦးစ ႏိုင္ ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံသို႔ ဘုရားမယူေသာ ေရွ႕ဘ၀ ေနာက္ ဘ၀ အယူမ်ားကို မေဟာ မေျပာၾကရန္
ေလွ်ာက္စာတင္ျပသည့္အခါ “ဗုဒၶပဋိကု႒”ဟု အသတ္မွတ္ ခံရသည့္အျပင္ ေနာင္တြင္ စတုတၳပါရာဇိကျဖင့္ မွားယြင္းစြာ ၀ိနိစၧယ အျပဳ ခံခဲ့ရရွာသည္။

              ထို႔ေၾကာင့္ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္သည္ ဗုဒၶဘုရားမယူေသာ အယူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေရွ႕ဘ၀၊ ေနာက္ဘ၀၊ သႆတ၊ ဥေစၧဒ ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပရမတၳဓမၼတို႔ကို လက္ခံက်င့္သံုးေနၾကသည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းျဖစ္ေသာ ယေန႔ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာကို ပယ္စြန္႔ကာ ျပည္
ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ပုဏၰားကုန္း၊ မင္းလြင္ျခံတြင္ ၁၃၄၄ - ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ (၁၃) ရက္၊ ကမၻာသံုး ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၈၃ - ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ အရိယသစၥာ အ၀န္းအ၀ိုင္းျဖစ္ေသာ “ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ” အျဖစ္ေၾကျငာ၍ ေထရ၀ါဒမွ သီးျခား ရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ရပ္တည္ေၾကာင္းကို ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ၊
ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္ တို႔အား တရား၀င္စာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

              ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာတရားကား ယေန႔ေထရ၀ါဒ၏ ပရမတၳဓမၼ မဟုတ္၊ ဗုဒၶေတြ႔႐ိွၫႊန္ျပခဲ့ေသာ အရိယသစၥာဓမၼသာ
ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေထရ၀ါဒသံဃာသည္ ပရမတၳဓမၼကို ဘုရားေဟာတရားဟု ထင္ျမင္ယူဆကာ က်င့္ၾကံပြားမ်ားသည့္ ပရမတၳသံဃာ သာ ျဖစ္သည္။ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒကား အရိယသစၥာကို က်င့္ၾကံပြားမ်ားသည့္ အရိယသံဃာတို႔၏၀ါဒျဖစ္သည္။

               သို႔ျဖစ္၍ ပရမတၳသံဃာႏွင့္ အရိယသံဃာတို႔ က်င့္ၾကံပြားမ်ားသည့္ ဓမၼ၀ိနိယခ်င္း မတူၾကေပ။ ေထရ၀ါဒက ႐ူပါ႐ူပတရား တို႔ကို က်င့္ၾကံပြားမ်ားၾက၍ ႐ုပ္နာမ္တို႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ သုညတနိဗၺာန္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ၾကကုန္၏။ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာက ကာမ ႐ူပ အ႐ူပ ကံသံသရာ၏ ဒုကၡအျဖစ္သိေအာင္ က်င့္ၾကံ ပြားမ်ားေစ၍ ကံသံသရာ အေပၚ အစြဲဥပါဒါန္ခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းသည့္ အႏုပါဒိေသသနိဗၺာန္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ရန္ က်င့္ၾကံ ပြားမ်ားၾကေပသည္။

              ထို႔ေၾကာင့္ ေထရ၀ါဒအျမင္၌ တရားခ်င္းမတူ၍ အရိယသစၥာဓမၼ ေဟာေျပာ က်င့္ၾကံသူမ်ားကို ေ႐ွ႕ဘ၀၊ ေနာက္ဘ၀ မယူ သူမ်ား၊ ႐ုပ္တရား၊ နာမ္တရား လက္မခံသူမ်ား၊ အဓမၼ၀ါဒီမ်ားဟု သမုတ္ၾက၏။

              အမွန္စင္စစ္ ဘုရားရွင္သက္ေတာ္ထင္ရွား႐ိွစဥ္ကပင္ အရိယသစၥာဓမၼမ်ားကိုသာ (၄၅) ၀ါ ကာလပတ္လံုး ေဟာေျပာသြား
ေၾကာင္း ပါဠိေတာ္ပိဋကတ္၌ အေထာက္အထား အခိုင္အမာရိွ၏။

              အရိယသစၥာဓမၼမ်ာသည္း ဗုဒၶဘုရား႐ွင္၏ တရားဂုဏ္ေတာ္ (၆)ပါးႏွင့္ တိုက္ၾကည့္က ၫႇိၾကည့္က အဓမၼ မဟုတ္၊ ဓမၼမ်ား သာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕႐ိွသိျမင္ နားလည္ႏိုင္ပါသည္။

              ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘုရား၏ အရိယသစၥဓမၼကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရိွခဲ့သည့္ ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္ ေဟာေဖာ္ ၫႊန္ျပ
ေသာ အရိယသစၥာတရားဓမၼမ်ားကို သိျမင္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ဤ website ကို စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။Ariyathitsa Share on Facebook
Share