မာတိကာ

ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသ ရွင္ဥာဏ၏ စာအုပ္မ်ား
ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဗုဒၶဘာသာ စာအုပ္မ်ား
အေထြေထြဗဟုသုတ စာအုပ္မ်ား
ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ အေပၚ ေ၀ဖန္ခ်က္ႏွင့္
ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား
ေလ့လာစရာ Post မ်ား
01_ ဗုဒၶ၏ အရိယသစၥာလမ္းညႊန္
02_အရိယသစၥာ ဗုဒၶဘာသာ အညႊန္း
03_ ဘုရား မေဟာ၊ မေျပာတာကို မယူေစလို
04_ပစၥဳပၸန္ ကမၼ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ
05_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၁)
06_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၂)
07_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၃)
08_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၄)
09_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၅)
10_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၆)
11_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၇)
12_ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္/မျဖစ္
13_မိုးျပာဆိုသည္မွာ ဒီလိုပါ။
14_ဗုဒၶဘုရားကို ငိုေစျခင္း (သို႔)
ကၽြန္ေတာ္ တမိတဲ့ ဗုဒၶ
15_မစိုးရိမ္စာသင္သားသို႔ ေက်းဇူးတင္ျခင္း
16_ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္
17_လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
18_ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အစစ္ျဖစ္ခ်င္လွ်င္
19_သာသနာဆိုတာ လူသားအတြက္လား၊ လူသားသည္ သာသနာ အတြက္လား
20_သရဏဂုံအား ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း
21_၀ါရိတၱသီလ ႏွင့္ စာရိတၱသီလ
22_စဥ္းစားစရာေလးမ်ား (၁)…
23_စဥ္းစားစရာေလးမ်ား (၂ )…
24_စဥ္းစားစရာေလးမ်ား (၃)…
25_ငါလည္းမရိွေတာ့ဘူး….
26_ေၾကာင္းကိ်ဳးဆိုတာ ဒီလိုလား?..
27_Religious elder sentenced to 20 years in jail for peaceful practice of faith
28_ မိုး​ျပာ​ေရာင္ဘုန္း​ႀကီး​ မတရား​သျဖင့္​ ​ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံ​ေနရ
29_စဥ္းစား စာရာေလးမ်ား (၄)…
30_စဥ္းစား စာရာေလးမ်ား (၅)…
31_စဥ္းစားစရာေလးမ်ား (၆)…
32_အပိုနဲ႔ အလိုေတြဟာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးေတြပါ..
33_လြတ္သင့္တာက . . ဘယ္ကလဲ
34_“ေသၿပီးေနာက္ အေၾကာင္း ဗုဒၶဘုရား မေဟာၾကားခဲ့ပံု” သုတၱံတရားမ်ား
35_သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႔က မိုးျပာဆရာေတာ္ကို အႏိုင္က်င္႔ ေထာင္ခ်သလား
36_အခ်ဳိမႈန္႔ပမာ ယေန႔ေခတ္၀ိပႆနာ
37_ယေန႔ေခတ္ ဘာသာေရးမွ ဗိုင္းရပ္ (virus) အယူမ်ား (ပထမပိုင္း)
38_ယေန႔ေခတ္ ဘာသာေရးမွ ဗိုင္းရပ္ (virus) အယူမ်ား (ဒုတိယပိုင္း)ယခု စာဖတ္ေနၾကသူမ်ားလာေရာက္စာဖတ္ၾကေသာ
ႏုိင္ငံမ်ား

free counters

ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္ ရွင္ဥာဏ၏ စာအုပ္မ်ား


Myanmar_Font - - Download   Download
၁။   ဘုရား Download
၂။   ဓမၼ Download
၃။   သဒၶမၼသုံးျဖာ Download
၄။   တဏွာရွင္းတမ္း Download
၅။   ဥာဏကထာ Download
၆။   ဓမၼကထာ Download
၇။   သာမညသေဘာတရား Download
၈။   နိဗၺာန္ႏွင့္ ယေန႔ဗုဒၶဘာသာ Download
၉။   သာသနာႏွင့္ ယေန႔ဗုဒၶဘာသာ Download
၁၀။  ဗုဒၶ၏ ေလာကအျမင္ Download
၁၁။   ဗုဒၶဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္အတြက္
               ညႊန္ႀကားခ်က္
Download
၁၂။   လူငယ့္အေမး၊ ရွင္ဥာဏအေျဖ Download
၁၃။   ဓမၼပူဇာဘုရားရွိခုိး Download
၁၄။   မိစၦာဒိဌိႏွင့္ သမၼာဒိ႒ိ Download
၁၅။  လူဝင္စားကိစၥ Download
၁၆။   သကၠာယမွ သမၼာဒိ႒ိသုိ႔ Download
၁၇။  မုိးေပါက္က်မွ ေပးစာမ်ား Download
၁၈။  ပဥၥမအႀကိမ္ႏွစ္ပတ္လည္ပြဲ တရား Download
၁၉။  ေတာစကား ေတာင္စကား Download
၂၀။   လြတ္လပ္ေသာသူ Download
၂၁။   မဟာေပါ႒က Download
၂၂။  အရိယေဥယ်ဓမၼတၳ Download
၂၃။  ဂ်ိန္းကံ ႏွင့္ ဗုဒၶကံ Download
၂၄။  ဝိသုဒၶိမဂ္ဘယ္လဲ Download
၂၅။  နိဗၺာနဒီပနီ ဘယ္လဲ Download
၂၆။  မိလိႏၵပဥွာ ဘယ္လဲ Download
၂၇။  အရိယေ၀ါဟာရတၳကထာ Download
၂၈။  အရိယသစၥကထာ Download
၂၉။  ဓမၼ၀ိဟာရီနိဒါန္း Download
၃၀။  ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာလမ္းညႊန္ Download
၃၁။  ဖာလြန္ေကာင္း ဘယ္လဲ Download
၃၂။  ေမတၱာဆိုတာ Download
၃၃။  နိဗၺာန္ကိုသြား ေနာက္ဆံုးရထား Download
၃၄။  စိတ္စိတ္ျဖာျဖာ ဥပါဒါနကၡႏၶာ Download
၃၅။  ၂၇-ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔
             ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ၾသ၀ါဒတရား
Download
၃၆။  ၄ - ၁- ၂၀၀၇  ဦးတင့္ထြန္းႏိုင္
              အိမ္သစ္တက္ပြဲ ၾသ၀ါဒတရား
Download
၃၇။  သရဏဂံုႏွင့္ မိသားစုၿငိမ္းခ်မ္းေရး     Open     (for read)

Download  (for print)
၃၈။  သိဒၶိေပါက္မယ့္တရား     Open     (for read)

Download  (for print)
၃၉။  တရားဂုဏ္ရည္ ၆- ပါး     Open     (for read)

Download