မာတိကာ

တရားေတာ္ ၅၂ - ပုဒ္
တရားေတာ္ အပုဒ္ (၁၀၀)
ရက္စြဲအလိုက္ စီစဥ္ထားေသာ တရားမ်ား
တရားဓမၼေတး (သီခ်င္း) မ်ား
တရားေတာ္ အမွတ္ (၁၀၁ မွ ၁၆၄)

ေလ့လာစရာ Post မ်ား
01_ ဗုဒၶ၏ အရိယသစၥာလမ္းညႊန္
02_အရိယသစၥာ ဗုဒၶဘာသာ အညႊန္း
03_ ဘုရား မေဟာ၊ မေျပာတာကို မယူေစလို
04_ပစၥဳပၸန္ ကမၼ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ
05_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၁)
06_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၂)
07_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၃)
08_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၄)
09_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၅)
10_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၆)
11_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၇)
12_ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္/မျဖစ္
13_မိုးျပာဆိုသည္မွာ ဒီလိုပါ။
14_ဗုဒၶဘုရားကို ငိုေစျခင္း (သို႔)
ကၽြန္ေတာ္ တမိတဲ့ ဗုဒၶ
15_မစိုးရိမ္စာသင္သားသို႔ ေက်းဇူးတင္ျခင္း
16_ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္
17_လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
18_ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အစစ္ျဖစ္ခ်င္လွ်င္
19_သာသနာဆိုတာ လူသားအတြက္လား၊ လူသားသည္ သာသနာ အတြက္လား
20_သရဏဂုံအား ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း
21_၀ါရိတၱသီလ ႏွင့္ စာရိတၱသီလ
22_စဥ္းစားစရာေလးမ်ား (၁)…
23_စဥ္းစားစရာေလးမ်ား (၂ )…
24_စဥ္းစားစရာေလးမ်ား (၃)…
25_ငါလည္းမရိွေတာ့ဘူး….
26_ေၾကာင္းကိ်ဳးဆိုတာ ဒီလိုလား?..
27_Religious elder sentenced to 20 years in jail for peaceful practice of faith
28_ မိုး​ျပာ​ေရာင္ဘုန္း​ႀကီး​ မတရား​သျဖင့္​ ​ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံ​ေနရ
29_စဥ္းစား စာရာေလးမ်ား (၄)…
30_စဥ္းစား စာရာေလးမ်ား (၅)…
31_စဥ္းစားစရာေလးမ်ား (၆)…
32_အပိုနဲ႔ အလိုေတြဟာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးေတြပါ..
33_လြတ္သင့္တာက . . ဘယ္ကလဲ
34_“ေသၿပီးေနာက္ အေၾကာင္း ဗုဒၶဘုရား မေဟာၾကားခဲ့ပံု” သုတၱံတရားမ်ား
35_သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႔က မိုးျပာဆရာေတာ္ကို အႏိုင္က်င္႔ ေထာင္ခ်သလား
36_အခ်ဳိမႈန္႔ပမာ ယေန႔ေခတ္၀ိပႆနာ
37_ယေန႔ေခတ္ ဘာသာေရးမွ ဗိုင္းရပ္ (virus) အယူမ်ား (ပထမပိုင္း)
38_ယေန႔ေခတ္ ဘာသာေရးမွ ဗိုင္းရပ္ (virus) အယူမ်ား (ဒုတိယပိုင္း)ယခု စာဖတ္ေနၾကသူမ်ားလာေရာက္စာဖတ္ၾကေသာ
ႏုိင္ငံမ်ား

free counters

(MP-3) တရား အပုဒ္ (၁၀၁ ေနာက္ဆက္တြဲ)


Mp-3     အမွတ္ (၁၀၁ မွ ၁၆၄) အထိ -    ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္101-     -     -    တရားမရႏုိင္သူ (၄) ဦး အပိုင္း (၁) Download
102-     -     -    တရားမရႏုိင္သူ (၄) ဦး အပိုင္း (၂) Download
103-     -     -    ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရား Download
104- 8 - 2 - 2000 ဆရာေတာ္ႏွင့္ သံဒိ႒ိက ဆရာရွိန္း တရားေဆြးေႏြးျခင္း အပိုင္း (၁) Download
105- 8 - 2 - 2000 ဆရာေတာ္ႏွင့္ သံဒိ႒ိက ဆရာရွိန္း တရားေဆြးေႏြးျခင္း အပိုင္း (၂) Download
106- (၁၃၄၃) ခုႏွစ္ သိဒၶိေပါက္မယ့္တရား Download
107- 3 - 7 - 2006 ဘုရားကို သိဖို႔လို Download
108- 18 - 2 - 2000 ကံႏွင့္ အမွန္တရား Download
109- 3 - 12 - 2001 ကိေလသာ၊ ကံ၊ ၀ိပါတ္ Download
110- 21 - 5 - 2001 သစၥာအနက္ (၁၆) ခ်က္ Download
111- 10 - 4 - 2007 အရိယသစၥာ (၄)ပါး Download
112- 4 - 2 - 2005 ႐ိုး႐ိုးျမင္၊ ႐ိုး႐ိုးေတြး Download
113- 18 - 9 - 1982 ၿငိမ္းေအးေရး နည္းလမ္း အပိုင္း (၁) Download
114- 18 - 9 - 1982 ၿငိမ္းေအးေရး နည္းလမ္း အပိုင္း (၂) Download
115- 24 - 10 - 2000 လူႏွင့္ ကံသံသရာ Download
116- 10 - 7 - 2007 သိၾကားသာသနာ ျဖစ္ေနပံုႏွင့္ ၾသ၀ါဒတရား Download
117- 29 - 7 - 1988 အေမး / အေျဖ (လကၤာ) Download
118- 4 - 6 - 2001 အစြန္းတရား (၂) ပါး Download
119- 4 - 6 - 2001 ဘံုသံုးပါး အပိုင္း (၁) Download
120- 4 - 6 - 2001 ဘံုသံုးပါး အပိုင္း (၂) Download
121- 29 th gunapuzar ငါႏွင့္ ငါမဟုတ္တာ အပိုင္း (၁) Download
122- 29 th gunapuzar ငါႏွင့္ ငါမဟုတ္တာ အပိုင္း (၂) Download
123- 16 - 4 - 2000 ေမတၱာတရား အပိုင္း (၁) Download
124- 16 - 4 - 2000 ေမတၱာတရား အပိုင္း (၂) Download
125- 16 - 7 - 2008 ဆြမ္းဒါနအေၾကာင္း Download
126- 4 - 9 - 1983 သာမညတရားႏွင့္ ကံအေၾကာင္း Download
127- 17 - 2 - 2000 ကံႏွင့္ လကၡဏာ အပိုင္း (၁) Download
128- 17 - 2 - 2000 ကံႏွင့္ လကၡဏာ အပိုင္း (၂) Download
129- 10 - 9 - 2001 စိတၱဇႏွင့္ အဗ်ာကထနတရား အပိုင္း (၁) Download
130- 10 - 9 - 2001 စိတၱဇႏွင့္ အဗ်ာကထနတရား အပိုင္း (၂) Download
131-     -     -    ဇာတိ၊ ဇရာ၊ မရဏ တရား အပိုင္း (၁) Download
132-     -     -    ဇာတိ၊ ဇရာ၊ မရဏ တရား အပိုင္း (၂) Download
133-     -     -    ကိုယ္ႏႈက္ႏွလံုး ျပင္ၾကမယ္ အပိုင္း (၁) Download
134-     -     -    ကိုယ္ႏႈက္ႏွလံုး ျပင္ၾကမယ္ အပိုင္း (၂) Download
135- 7 - 2 - 1980 အႏုပါဒါယဥ္ေက်းမႈ တရားသမိုင္း အပိုင္း (၁) Download
136- 7 - 2 - 1980 အႏုပါဒါယဥ္ေက်းမႈ တရားသမိုင္း အပိုင္း (၂) Download
137-     -     -    ဆြမ္းသြတ္တရား Download
138- 8 - 3 - 2001 ဘံုသံုးပါးႏွင့္ တဏွာ Download
139- 11 - 2 - 2003 အျမင္မွား ပယ္ၿပီး အရိယသစၥာသိပံု အပိုင္း (၁) Download
140- 11 - 2 - 2003 အျမင္မွား ပယ္ၿပီး အရိယသစၥာသိပံု အပိုင္း (၂) Download
141- 20 - 7 - 2003 ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗုဒၶဘာသာ ဂိုဏ္းကြဲမ်ားအေၾကာင္း Download
142- 4 - 8 - 2003 သီလျဖည့္က်င့္ပံု Download
143- 15 - 4 - 2003 ဗုဒၶ အစစ္ကို သိဖို႔လို Download
144- 4 - 11 - 2004 ကိုယ့္အျပစ္ ကိုယ္ဆင္ျခင္ပါ Download
145- 8 - 2 - 2003 ဘုရားမေျပာေသာ စကား ၁၀-မ်ဳိးမွ
. . . . . .ဗုဒၶဆီသို႔ အပိုင္း (၁)
Download
146- 8 - 2 - 2003 ဘုရားမေျပာေသာ စကား ၁၀-မ်ဳိးမွ
. . . . . .ဗုဒၶဆီသို႔ အပိုင္း (၂)
Download
147- 23 - 10 - 2005 မဂၤလသုတ္ သံုးသပ္ခ်က္
အပိုင္း (၁)
Download
148- 23 - 10 - 2005 မဂၤလသုတ္ သံုးသပ္ခ်က္
အပိုင္း (၂)
Download
149- 14 - 2 - 2005 ႐ိုးသားျဖဴစင္ဖို႔က အဓိက Download
150- 28- 8 - 2005 ဗုဒၶရဲ႕ ေနာက္ဆံုးစကား Download
151- 30 - 5 - 2005 ကံအေရးႀကီးမႈ Download
152- 3 - 7 - 2005 ေသသူ အမွတ္တရပြဲ Download
153- 4 - 6 - 2006 ဓမၼႏုသာရီ Download
154- 31 - 7 - 2006 ကံၿငိမ္းမွ ေ၀ဒနာၿငိမ္းမယ္ Download
155- 27 - 10 - 2005 မဂ္ (၄) ဆင့္အေၾကာင္း အပိုင္း (၁) Download
156- 27 - 10 - 2005 မဂ္ (၄) ဆင့္အေၾကာင္း အပိုင္း (၂) Download
157- 11 - 7 - 2005 အေကာင္းတရား အပိုင္း (၁) Download
158- 11 - 7 - 2005 အေကာင္းတရား အပိုင္း (၂) Download
159-     -     -    ပဓာနိယဂၤတရား(၅)ပါး Download
160- 9 - 2 - 2004 သမုတိ၊ ပရမတ္၊ အရိယသစၥာ
တို႔၏ လကၡဏာ
Download
161- 5 - 10 - 2009 သာသနာဆိုတာ အဆံုးအမစကား Download
162- 9 - 2 - 2004 သီတင္းေဖာ္ ေတြ႕ဆံုပြဲ Download
163- 6 - 2 - 2005 ဒိ႒ဓမၼ နိဗၺာန၀ါဒီတို႔ တရားမရႏိုင္ပံု
အပိုင္း (၁)
Download
164- 6 - 2 - 2005 ဒိ႒ဓမၼ နိဗၺာန၀ါဒီတို႔ တရားမရႏိုင္ပံု
အပိုင္း (၂)
Download