မာတိကာ

အရိယသစၥာရီစာစဥ္ ေတာင္းခံျခင္း
မတရားရဲ႕ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္း
ေရာဂါေပ်ာက္ေအာင္သာကုပါ
အရွင္ဥာဏ(ဓမၼဝိဟာရီ) သို႔ အမွတ္တရ
ဘဝႏွင့္ရင္းလိုက္ရေသာ… ယံုၾကည္မႈမ်ား….
ဘာ့ေၾကာင့္ဆင္းရဲေနၾကတာလဲ
ကိုးကြယ္မႈမွ ႐ုန္းထြက္ျခင္း
တရား၏ အာ႐ံု
လွဴတတ္သူတို႔ ႏွလံုးသား
အရိယသစၥဒႆနသို႔ ကိုင္းညႊတ္ျခင္း
ကမၻာႀကီးကို အလင္းတံခါးဖြင့္ေပးသူ
ေမွာင္လိုက္တာ . .
ကံခ်င္းကေတာ့ မတူပါေလ၊
လူသားေက်းဇူး . . .
ႏွစ္ဆူဗုဒၶ ျဖစ္ခဲ့ရ. . .

ေလ့လာစရာ Post မ်ား
01_ ဗုဒၶ၏ အရိယသစၥာလမ္းညႊန္
02_အရိယသစၥာ ဗုဒၶဘာသာ အညႊန္း
03_ ဘုရား မေဟာ၊ မေျပာတာကို မယူေစလို
04_ပစၥဳပၸန္ ကမၼ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ
05_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၁)
06_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၂)
07_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၃)
08_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၄)
09_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၅)
10_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၆)
11_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၇)
12_ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္/မျဖစ္
13_မိုးျပာဆိုသည္မွာ ဒီလိုပါ။
14_ဗုဒၶဘုရားကို ငိုေစျခင္း (သို႔)
ကၽြန္ေတာ္ တမိတဲ့ ဗုဒၶ
15_မစိုးရိမ္စာသင္သားသို႔ ေက်းဇူးတင္ျခင္း
16_ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္
17_လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
18_ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အစစ္ျဖစ္ခ်င္လွ်င္
19_သာသနာဆိုတာ လူသားအတြက္လား၊ လူသားသည္ သာသနာ အတြက္လား
20_သရဏဂုံအား ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း
21_၀ါရိတၱသီလ ႏွင့္ စာရိတၱသီလ
22_စဥ္းစားစရာေလးမ်ား (၁)…
23_စဥ္းစားစရာေလးမ်ား (၂ )…
24_စဥ္းစားစရာေလးမ်ား (၃)…
25_ငါလည္းမရိွေတာ့ဘူး….
26_ေၾကာင္းကိ်ဳးဆိုတာ ဒီလိုလား?..
27_Religious elder sentenced to 20 years in jail for peaceful practice of faith
28_ မိုး​ျပာ​ေရာင္ဘုန္း​ႀကီး​ မတရား​သျဖင့္​ ​ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံ​ေနရ
29_စဥ္းစား စာရာေလးမ်ား (၄)…
30_စဥ္းစား စာရာေလးမ်ား (၅)…
31_စဥ္းစားစရာေလးမ်ား (၆)…
32_အပိုနဲ႔ အလိုေတြဟာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးေတြပါ..
33_လြတ္သင့္တာက . . ဘယ္ကလဲ
34_“ေသၿပီးေနာက္ အေၾကာင္း ဗုဒၶဘုရား မေဟာၾကားခဲ့ပံု” သုတၱံတရားမ်ား
35_သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႔က မိုးျပာဆရာေတာ္ကို အႏိုင္က်င္႔ ေထာင္ခ်သလား
36_အခ်ဳိမႈန္႔ပမာ ယေန႔ေခတ္၀ိပႆနာ
37_ယေန႔ေခတ္ ဘာသာေရးမွ ဗိုင္းရပ္ (virus) အယူမ်ား (ပထမပိုင္း)
38_ယေန႔ေခတ္ ဘာသာေရးမွ ဗိုင္းရပ္ (virus) အယူမ်ား (ဒုတိယပိုင္း)ယခု စာဖတ္ေနၾကသူမ်ားလာေရာက္စာဖတ္ၾကေသာ
ႏုိင္ငံမ်ား

free counters


လူသည္
လူသားအႏြယ္ဝင္ျဖစ္ၿပီး
လူေဆြမိ်ဳးေတာ္စပ္ကာ
လူ႔သမဂၢတြင္
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဝင္
လူသားတစ္ေယာက္ပင္။

လူသည္
လူႏွင့္ ကင္းကြာ၍မရ
လူႏွင့္ကင္းကြာ၍ေနလွ်င္
လူစဥ္မမီသူ(တာဇံ)ျဖစ္အံ့။

လူသည္
လူအကူအညီျဖင့္
လူဘဝရွင္သန္ရပ္တည္ရ၏
လူမႈေရးရာအျဖာျဖာ
လူမပါလွ်င္ မၿပီးေပ။

လူသည္
လူသားအကူအညီႏွင့္
လူျဖစ္ရေသာေၾကာင့္
လူသားေက်းဇူး
လူမေမြးမီကပင္ အေၾကြးတင္ခဲ့။

လူသည္
လူသားေက်းဇူး ဆပ္ရန္
လူသမိုင္းေပး တာဝန္တစ္ရပ္ပင္။

လူႏွင့္ လူ႕ပတ္ဝန္းက်င္
လူ႔အဖြဲ႔ အစည္း (သမဂၢ)
လူသား လြတ္လပ္/ ေပ်ာ္ရႊင္ /ၿငိ္္မ္းခ်မ္းမႈ
လူသားကမၻာႀကီးမပ်က္ဖို႔
လူ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလံုး အမွန္ ႏွင့္
လူသားေက်းဇူး ဆပ္ၾကစို႔။

                              ေမာင္မိုးၾကြယ္ (၁၈-၁၁-၂၀၁၂)
                                 yoeyoelay735@gmail.comAriyathitsa Share on Facebook
Share